WARSZTATY TEATRALNE – prowadzone przez p.macieja Wilewskiego
(min 12 godzin)

ZAKRES:
– elementarne zadania aktorskie
– elementarne zadania dramowe
– podstawy interpretacji prozy i wiersza
– ćwiczenia dykcyjne
– ruch sceniczny
– ćwiczenia pobudzające psychikę i wyobraźnię
– ćwiczenia relaksacyjne

CELE :
– pobudzenie wyobraźni
– próba zburzenia ‘blokad’ artystyczno- emocjonalnych
– ćwiczenie warsztatu aktorskiego
– zwrócenie uwagi na podstawowe problemy interpretacji tekstu
– otwarcie i rozluźnienie ciała i aparatu mowy

INFORMACJE DODATKOWE:
– warsztaty mogą być zakończone krótkim przedstawieniem (zazwyczaj o charakterze dramowym)
– uczelnie zainteresowane ofertą prosimy o kontakt w celu ustalenia specyficznego zapotrzebowania placówki (na tej podstawie przedstawiamy konkretny plan warsztatów, dostosowany do wieku i oczekiwań młodzieży);